ช่างฝีมือเขตวังทองหลาง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตวังทองหลาง: กลุ่มบ้านเบญจรงค์ 
กลุ่มบ้านเบญจรงค์ก่อตั้งโดย นางลออศรี ปรางค์ชัยกุล นับเป็นแหล่งสร้างงานเบญจรงค์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ด้วยการประดิษฐ์ชิ้นงานที่มีความละเอียด สวยงาม สมจริงตามธรรมชาติ วัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาลักษณะดีเด่นของงานด้วยการใช้ “น้ำทอง” ที่มีคุณภาพสูง ทำให้ผลงานด้านเบญจรงค์ทุกชิ้นออกมาอย่างประณีต สวยงามและสร้างรายได้ให้สมาชิกภายในกลุ่มสามารถดำรงชีพอยู่ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีสมาชิกร่วมผลิตประมาณ 8-9 ครอบครัว กลุ่มบ้านเบญจรงค์ได้รับการจัดตั้งเป็น “ศูนย์แสดงสินค้าของดีเขตวังทองหลาง” โดยอาศัยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หลักการพึ่งพาตนเองและการมส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านเบญจรงค์วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

 
ที่อยู่ : 8 หมู่ 12 ถนนลาดพร้าว ซอย 64 (ซอยเกตุนุติ 7) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2538 9332, 0 2539 1868


รถโดยสารประจำทาง : สาย 8, 27, 44, 92, 96, 137, 145, 514

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร