ช่างฝีมือเขตคันนายาว

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตยานนาวา : บ้านเรือนไทยจำลอง
บ้านเรือนไทยจำลอง หรือที่รู้จักกันในนามบ้านครูหวาน เป็นผลงานที่โดดเด่นของนายประชา จุลสำลี ซึ่งได้เรียนการประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง ณ วัดด่าน พระราม 3 กับพระครูสถิต บุญวัฒน์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ในขณะนั้นทางวัดได้จัดการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและด้วยความอุตสาหะนายประชาสามารถเรียนสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง ผลงานมีความสวยงาม ประณีต เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ

บ้านเรือนไทยจำลองสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. นอกจากการทำบ้านเรือนไทยจำลองแล้ว ยังมีเกวียนจำลองขนาดเล็ก ศาลาทรงแปดเหลี่ยม ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นอีกด้วย

ที่อยู่ : 52/1 บ้านกลางสวน ซอยคลองหีบ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2284 0916, 0 2681 3363

รถโดยสารประจำทาง : สาย 89, 205 ลงที่ป้ายหน้าตึกศุภาลัยทาวเวอร์ เข้าซอยออนป้า

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร