ช่างฝีมือเขตลาดพร้าว

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตลาดพร้าว: บ้านหุ่นกระบอกไทย
บ้านหุ่นกระบอกไทยดำเนินงานโดยนางสาวนพวรรณ ชัยธนะตระกูล การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยเป็นงานที่ทำด้วยมืออย่างประณีตทุกขั้นตอน ทั้งการปั้นหุ่น การปักเสื้อผ้าและการทำเครื่องประดับทุกชิ้น หุ่นกระบอกที่ทำส่วนใหญ่เป็นตัวละครพระเอกและนางเอกที่มาจากวรรณคดีไทย เช่น พระราม-นางสีดา อิเหนา-นางบุษบา เจ้าเงาะ -นางรจนา ฯลฯ หุ่นกระบอก 1 ตัวต้องใช้เวลาทำราว 1 เดือนจึงจะสำเร็จ เพราะการสร้างหุ่นกระบอกไทยเป็นงานที่ละเอียด ต้องใช้ความพิถีพิถันในการประดิษฐ์ให้มีความสวยงามตามขนบไทย บ้านหุ่นกระบอกไทยเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-17.30 น.


ที่อยู่ : 191/26 ซอยลาดพร้าว-วังหิน 42 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0 2931 7095-6


รถโดยสารประจำทาง : รถประจำทางที่ผ่านถนนลาดพร้าววังหิน

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร