ช่างฝีมือเขตลาดกระบัง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตลาดกระบัง : ต้นเทียนไฟฟ้า
ด้วยอัคคีภัยมักเกิดขึ้น บ่อยครั้งจากการจุดเทียนพรรษาตามวัดต่าง ๆและเขม่าของเทียนมักลอยไปติดตามฝาผนังหรือเพดาน ทำให้ยากแก่การทำความสะอาด นายสำราญ กิจนุกูล และคณะจึงคิดประดิษฐ์ต้นเทียนไฟฟ้าขึ้น ซึ่งเป็นเทียนที่ไม่ต้องจุดไฟเพื่อป้องกันปัญหาและอันตรายเหล่านั้นทั้งยังสามารถถวายให้แก่ทางวัดไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี สะดวกต่อการใช้งานและปลอดภัย อีกทั้งยังมีความสวยงามอีกด้วย เมื่อนายสำราญได้ประดิษฐ์เสร็จจึงนำไปถวายพระสงฆ์ที่วัด ต่อมามีผู้พบเห็นจึงเกิดความสนใจและสั่งทำเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้นเทียนไฟฟ้าได้รับความนิยมในหมู่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา

ที่อยู่ : 47 ซอยลาดกระบัง 50 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 0 2326 7223 สามารถติดต่อขอเข้าชมงานได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ แต่ต้องโทรแจ้งล่วงหน้า

รถโดยสารประจำทาง : สาย 143, ปอ.พ.23

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร