ช่างฝีมือเขตราษฎร์บูรณะ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตราษฎร์บูรณะ : ศาลพระภูมิไม้สัก 
ศาลพระภูมิ เป็นแท่นบูชาอย่างหนึ่งสำหรับให้วิญญาณ พระภูมิ เจ้าที่ หรือเทวดาสิงสถิตพบได้ทั่วไปใน ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา มีลักษณะเป็นบ้านหรือวิหารหลังเล็กตั้งอยู่บนเสาเดี่ยวหรืปะรำทำจากปูนหรือไม้ เป็นต้น ตั้งไว้ในจุดที่เป็นมงคลตามความเชื่อ นางวิไล ครูสุวรรณ์อายุ 57 ปี ได้รับสืบทอดความรู้การทำศาลพระภูมิมาจากมารดาขั้นตอนการผลิตนั้นเริ่มจากรับเศษไม้สักที่ซอยเป็นชิ้นเล็ก ๆ มาจากโรงเลื่อย ไม้ที่รับมาจะมีทั้งส่วนที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ จึงคัดเลือกไม้ที่ต้องนำมาใช้ จากนั้นจะทำการออกแบบตามที่ผู้ซื้อต้องการ เมื่อได้แบบแล้ว จะนำไม้ที่คัดเลือกมาทำการขึ้นโครง แคร่ เสา และตีผนังตามแบบ ราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับความยากง่ายและขนาด และจำหน่ายให้กับผู้ที่สั่งทำเท่านั้นไม่มีวางจำหน่ายโดยทั่วไป

ที่อยู่ : 506/1 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. 0 2428 5656

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร