ช่างฝีมือเขตราชเทวี

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตราชเทวี : ตุ๊กตาบางกอกดอลล์

ห้างหุ้นส่วนสามัญบางกอกดอลล์เริ่มกิจการโดยคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล ใน พ.ศ. 2499 ผลิตตุ๊กตาเพื่อจำหน่ายและจัดแสดงตุ๊กตาไทยและตุ๊กตานานาประเทศ ภายในห้างฯ มีพิพิธภัณฑ์จัดแบ่งห้องออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นห้องแสดงตุ๊กตาที่เก็บรวบรวมไว้ประมาณ 200 กว่าตัวส่วนที่ 2 เป็นห้องแสดงสินค้าและเปิดให้สั่งจองได้ ส่วนที่ 3 เป็นห้องแสดงการทำตุ๊กตา สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.


ที่อยู่ : ห้างหุ้นส่วนสามัญบางกอกดอลล์ 85 ซอยแยกรัชภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400โทร. 0 2245 3008 โทรสาร 0 2245 3929 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokdolls.com, E-Mail: arbhas2000@yahoo.com

รถโดยสารประจำทาง : สาย 73, 77, ปอ.547

 

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตราชเทวี : เรือไทยราชเทวี

ร้านเรือไทยราชเทวี ดำเนินกิจการโดยนายสุรัฐ จิระรัตนวงศ์ ซึ่งประดิษฐ์เรือไทยจำลองมากว่า 8 ปีเป็นร้านที่รวบรวมงานหัตถกรรม เรือจำลองของไทยทุกชนิด ทั้งรูปทรงเล็กและรูปทรงใหญ่ นายสุรัฐฝึกหัดการประดิษฐ์เรือจำลองด้วยตนเอง ออกแบบสัดส่วนของเรือจากหนังสือปรับปรุงและพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะของตน ลักษณะเด่นของเรือไทยราชเทวีคือ ทุกชิ้นส่วนบรรจงประดิษฐ์ด้วยขนาดมาตรฐานที่เท่ากันทุกลำ รายละเอียดเหมือนจริง ประเภทของเรือได้แก่ เรือสำเภามหาสมบัติ เรือสำเภาโบราณ เรือสำเภาไทย เรือสำเภายุโรป เรือรบ เรือกระแชง เรือหางแมงป่อง ได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ 5 ดาวในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลติภัณฑ์ของเขตราชเทวี จำหน่ายส่งออกหลายประเทศสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเรือสำเภาจน


ที่อยู่ : 78/6 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2219 3344 โทรสาร 0 2247 0988

รถโดยสารประจำทาง : สาย 13, 14, 17, 54, 73, 73ก, 74, 77, 204, ปอ.504, ปอ.513, ปอ.514

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร