ช่างฝีมือเขตมีนบุรี

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตมีนบุรี : โพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง พุทธศิลป์ชญาภา แฮนดิคราฟ 
พุทธศิลป์ชญาภา แฮนดิคราฟ เริ่มดำเนินกิจการโดยนางสาวชญาภา มณีนิลใน พ.ศ. 2544ด้วยมีใจรักในงานศิลปะการถักโครเชต์และเกิดแนวคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์งานโครเชต์ที่แตกต่างออกไป จึงเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างงานโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง และไม้มงคล ซึ่งเป็นการถักโครเชต์ด้วยดิ้นเงินดิ้นทอง และตกแต่งด้วยขดลวด ขึ้นรูปเป็นต้นไม้มงคลและวัตถุมงคลตามคติทางพุทธศาสนา เช่นต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง ฉัตรมงคล โกสนเงิน และโกสนทอง ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมในการซื้อหาไปเป็นเครื่องประดับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลประจำบ้านเรือน

ที่อยู่ : 31/823 หมู่บ้านรินทร์ทอง ซอยรามคำแหง 190 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทร. 08 6976 9572 โทรสาร 0 2916 5066

รถโดยสารประจำทาง : สาย 113, 143, 152, ปอ.113, ปอ.514, ปอ.พ.4-1, ปอ.พ.19

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร