ช่างฝีมือเขตภาษีเจริญ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตภาษีเจริญ: การประดิษฐ์เรือจำลองโบราณด้วยไม้สัก 
กิจการประดิษฐ์เรือจำลองโบราณด้วยไม้สักของนายอู๊ด เอี่ยมกำเนิด อายุ 78 ปี ดำเนินการมากว่า 10 ปี เริ่มจากช่วงชีวิตที่ผ่านมามีความผูกพันระหว่างเรือกับน้ำมาโดยตลอด เคยใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือช่วงเวลาเมื่อ 30 ปีก่อน จึงเป็นแรบันดาลใจให้เริ่มคิดประดิษฐ์เรือจำลองขึ้น การย่อส่วนในการทำเรือจำลองนั้นจะมีอัตราส่วนไม่แน่นอนอาศัยการคาดคะเนถึงความเหมาะสม และเน้นความสวยงามเป็นหลัก ขนาดของเรือจำลองมีตั้งแต่ 50-70 เซนติเมตร เรือจำลองที่จำหน่ายมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ เรือเอี้ยมจุ๊น เรือชะล่า เรือมาด เรือมาดไม่มีประทุน เรือข้างกระดาน เรือหมู เรือบด เรือบดดำเนิน เรือบดอยุธยาเรืออีแปะ ราคาของเรือจำลองขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน


ที่อยู่ : 34 หมู่ 12 ซอยบุญมา แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160


รถโดยสารประจำทาง : รถสองแถวสายบางแค-บางบอน

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร