ช่างฝีมือเขตพระนคร

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตพระนคร : บ้านปักชุดละคร

บ้านปักชุดละคร ดำเนินงานโดย นางสมคิด หลาวทอง ซึ่งได้เรียนการปักชุดละครมาจากวังหลวง เคยรับราชการในกรมศิลปากร ฝ่ายงานเครื่องอาภรณ์ การประดิษฐ์ชุดละครไทยเป็นงานประณีตศิลป์ ต้องอาศัยทักษะด้านฝีมือ ความรู้ และประสบการณ์เพื่อให้ได้ชุดที่สวยงามทรงคุณค่าและถูกตามลักษณะตัวละครนั้นๆ ลักษณะเด่นของชุดละครไทยที่บ้านนางสมคิดคือ คุณภาพของลายปักที่มีความสวยงาม ประณีต มีลักษณะเป็นลายไทยเช่นเดียวกับกรมศิลปากร จึงได้รับความนิยมในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ปัจจุบันบ้านปักชุดละครเปิดจำหน่ายและให้เช่าชุดละครไทย และเปิดสอนให้แก่ผู้ที่สนใจ


ที่อยู่ : 17/1 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0 2281 3171

รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 6, 9, 15, 19, 30, 32, 33, 45, 53, 64, 86, ปอ.6, ปอ.23

 

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตพระนคร : การแทงหยวก ชุมชนวัดใหม่อมตรส-ช่างตีทองคำเปลว ตรอกบวรรังษี

การแทงหยวกกล้วย คือ การทำลวดลายบนหยวกกล้วยโดยการใช้มีดเป็นอุปกรณ์แกะลาย เป็นหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ประเภทงานเครื่องสด การทำลวดลายบนหยวกกล้วยนั้นใช้สำหรับการประดับตกแต่งภายในงานศพ ผู้ที่เป็นช่างแทงหยวกกล้วยต้องได้รับการฝึกหัดจนเกิดความชำนาญ เพราะการแกะสลักหยวกกล้วยนั้นจะไม่มีการวาดลวดลายลงไปบนหยวกกล้วย แต่จะใช้การแกะสลักขึ้นจากมุมมองของช่าง ช่างแทงหยวกที่มีชื่อเสียงของชุมชนวัดใหม่อมตรส คือนายชูชาติ แดงแนวโต ประกอบอาชีพช่างแทงหยวกมานานกว่า 30 ปี สืบทอดความรู้มาจากรุ่นพี่และรุ่นปู่ แล้วจึงฝึกหัดด้วยตนเองจนมีความชำนาญ มีผลงานการแทงหยวกที่สวยงาม เป็นที่นิยมในการว่าจ้างตกแต่งงานศพปัจจุบันรับงานแทงหยวกประจำในวัดใหม่อมตรสและวัดอื่นๆ ตามที่มีผู้ใช้บริการ บ้านตีทองคำเปลวแม่แจ่ม ตรอกบวรรังษีดำเนินกิจการโดยนางสุมาลี สุขุมาภัย และครอบครัว ทองคำเปลวที่ปิดองค์พระเจดีย์ต่าง ๆ ภายในวัดพระแก้วสมัยโบราณส่วนมากเป็นทองคำเปลวจากฝีมือแม่แจ่มแทบทั้งสิ้น บ้านตีทองคำเปลวแม่แจ่มได้อนุรักษ์วิธีทำแผ่นทองคำเปลวไว้ โดยมีทายาทสืบทอดวิธีการตีทองคำเปลว และประกอบอาชีพนี้อยู่ในตรอกบวรรังษีจนถึงปัจจุบัน


ที่อยู่ : นายชูชาติ แดงแนวโต ตรอกวัดใหม่อมตรส ถนนสามเสน ซอย 8 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200โทร. 0 2280 2043, บ้านสาธิต-สุมาลี 123/2 ตรอกบวรรังษี ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0 2281 4249

รถโดยสารประจำทาง : นายชูชาติ แดงแนวโต สาย 9, 30, 32, 33, 53, บ้านสาธิต-สุมาลี สาย 2, 12, 15, 19, 31, 33, 39, 42, 44, 47, 59, 60, 64, 68, 70, 79, 82, 86, 201, ปอ.3, ปอ.9, ปอ.11, ปอ.39, ปอ.44, ปอ.15

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร