ช่างฝีมือเขตพระโขนง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตพระโขนง : เรือนไทยลุงบด
เรือนไทยลุงบด ดำเนินกิจการโดยนายบด ศรีสมัย ซึ่งเริ่มประดิษฐ์เรือนไทยจำลองด้วยใจรักโดยอาศัยความช่างสังเกต เรียนรู้วิธีการทำด้วยตนเอง โดยได้สร้างเรือนไทยจำลองหลังแรกเมื่อ พ.ศ. 2540 เรือนไทยลุงบดมี 2 ขนาด คือขนาดฐานกว้าง 50 เซนติเมตร และ 20 เซนติเมตรมีเอกลักษณ์สำคัญคือสร้างด้วยไม้สักซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง ลักษณะเป็นเรือนหมู่ มีจั่วแหลม ทำด้วยมือทั้งหมดและไม่ใช้ตะปู การใช้เศษไม้ที่เหลือมาสร้างเรือนไทย เป็นความตั้งใจของนายบดที่ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าไม่เหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากการทำ บ้านเรือนไทยแล้ว ยังมีงานจักสานงานประดิษฐ์ตุ๊กตาสัตว์ และเรือจำลองอีกด้วย


ที่อยู่ : 870 ชุมชนหมู่บ้านสุขสุวรรณ ซอยวชิรธรรม 57 แยก 16 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0 2398 4450


รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 25, 45, 48, ปอ.508, ปอ.511, ปอ.544

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร