ช่างฝีมือเขตพญาไท

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตพญาไท : ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน ตามพระราชเสาวนีย์ กองพัน ทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน ตามพระราชเสาวนีย์ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2537 เกิดขึ้นจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพขึ้นด้วยทรงเป็นห่วงถึงความเป็นอยู่และรายได้ของเหล่าแม่บ้านทหาร พระองค์พระราชทานกองทุนและวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้กลุ่มฯ ได้ใช้ฝึกหัดอาชีพ โดยมีอาจารย์จากวังสวนจิตรลดามาเป็นผู้ฝึกสอนและตรวจงานฝีมือให้ งานส่วนใหญ่ได้แก่ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ส่งจำหน่าย ณ ศูนย์ศิลปาชีพหลายสาขา นอกจากนั้น ยังมีการแสดงผลงานตามวาระต่าง ๆ เหล่าแม่บ้านทหารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ปัจจุบันมีแม่บ้านทหารกว่า 50 คนเข้าร่วมฝึกอาชีพ ผู้สนใจเข้าชมได้โดยนัดหมายล่วงหน้า

ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน ตามพระราชเสาวนีย์ฯ 92/1 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 08 7074 0771

รถโดยสารประจำทาง : สาย 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 59, 63, 77, 104, 108, 112, 145, ปอ.502, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.510, ปอ.529

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร