ช่างฝีมือเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

1. ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : บ้านนราศิลป์

บ้านนราศิลป์เป็นบ้านปักชุดละครไทย โดยบริการให้เช่าและจำหน่าย นางสาวบุษบา ทับผลอายุ 40 ปี (รุ่นที่ 3) เป็นผู้ดูแล และได้รับการถ่ายทอดฝีมือการปักชุดละครมาจากคุณแม่จินดาปานสมุทร์ (รุ่นที่ 2) ในสมัยคุณแม่ บ้านนราศิลป์เป็นคณะละครรำที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ทั้งปักชุดและรับงานแสดงโขนละครด้วย จนถึงปัจจุบันบ้านนราศิลป์ ดำเนินกิจการมาเป็นเวลาเกือบ 100 ปี ลายปักชุดอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น คือ ลายป่า ลายดอกร่วง ลายไม้ร่วง สี่ก้านสี่ดอก เป็นลายโบราณ ซึ่งเป็นลายที่ได้รับการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 คุณลักษณะพิเศษคือเมื่อปักเสร็จเป็นชุดแล้วจะมีน้ำหนักเบาเหมาะกับเด็กที่เพิ่งฝึกหัดโขนนอกจากปักชุดเพื่อการจำหน่ายและให้เช่าแล้วนางสาวบษุบายังเปิดสอนให้กับชาวบ้านในชุมชน ตามกิจกรรมหรือนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และเปิดบ้านให้เข้าชมได้ แต่ต้องมีการติดต่อล่วงหน้า
ที่อยู่ : 165 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 0 2281 4838

รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 8, 44, 59, 60, ปอ.8, ปอ.37, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.79, ปอ.511

 

2. ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : การตีบาตรพระ ชุมชนบ้านบาตร

ชุมชนบ้านบาตรมีอายุมานานกว่า 200 ปี ตั้งอยู่หลังวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีฝีมือในการทำบาตรพระ บาตรทำมือที่บ้านบาตรเป็นลักษณะที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย คือ เป็นบาตรเหล็กดำทำขึ้นด้วยมือ มีรอยรงตะเข็บเหมือนกับจีวรพระ บาตร 1 ใบต้องผ่านขั้นตอนการทำถึง 21 ขั้นตอน ต้องอาศัยแรงช่างในด้านต่าง ๆ อาทิ ช่างตีขอบ ช่างต่อบาตร ช่างแล่น ช่างลาย ช่างตี และช่างตะไบ วัสดุที่ใช้ทำบาตรแต่เดิมเป็นเหล็กจากถังที่ใช้ใส่ยางมะตอยไว้ลาดถนน เพราะบาตรที่ทำด้วยเหล็กถังยางมะตอยนี้จะตีง่าย สะดวก เนื้อบาง ราคาไม่แพง ใน พ.ศ. 2513 กรมการศาสนาได้อนุญาตให้พระภิกษุใช้บาตรที่ผลิตด้วยเครื่องจักรได้ จึงทำให้ช่างฝีมือในการทำบาตรต้องเลิกอาชีพไป ต่อมา พ.ศ. 2544 งานตีบาตรของชุมชนบ้านบาตรได้ถูกรื้อฟื้นอีกครั้ง และเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการทำบาตร จากเดิมใช้ถังยางมะตอยมาเป็นแผ่นเหล็กที่แข็งแรงและให้เสียงดังกังวานกว่าเดิมปัจจุบัน ช่างฝีมือในการทำบาตรเหลืออยู่เพียง 5 บ้านเท่านั้นผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยนัดหมายล่วงหน้า

ที่อยู่ : 4 ซอยบ้านบาตร ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 08 4670 0677

รถโดยสารประจำทาง : สาย 8, 15, 37, 47, 48, 49, ปอ.37, ปอ.48, ปอ.49

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร