ช่างฝีมือเขตปทุมวัน

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตปทุมวัน : นารายณ์ภัณฑ์

บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2480 ในนามร้านไทยอุตสาหกรรมและเปลี่ยนชื่อ เป็น “ร้านนารายณ์ภัณฑ์” ในเวลาต่อมา ลักษณะของบริษัทฯ เป็นการร่วมทุนกับภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคเอกชน มีวัตถประสงค์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยให้มีคุณภาพ และเป็นการรักษาช่างฝีมือของผู้ผลิตชาวบ้านและรักษาภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม และหัตถกรรมไทยที่มีคุณภาพสู่ปวงชนชาวไทยแก่ชาวต่างชาติเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ใน พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายปรับปรุงกิจการร้านนารายณ์ภัณฑ์ให้เป็นลักษณะธุรกิจ มีเอกชนเข้าร่วมดำเนินงาน แต่ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและช่วยเหลือชาวบ้านในด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น งานที่เป็นผลิตภัณฑ์ของช่างฝีมือไทยได้ถูกรวบรวมไว้ในร้านแห่งนี้

ที่อยู่ : บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จำกัด 973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ซี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0 2252 4670-9 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitechno.net, E-Mail:websales@naraiphand.com

 

รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 13, 14, 15, 17, 54, 73, 74, 77, 204, ปอ.4

 

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตปทุมวัน : เรือนไทย จิม ทอมป์สัน

ธุรกิจผ้าไหมไทยจิม ทอมป์สัน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2503โดยนาย เจมส์ แฮร์ริสัน วิลสัน ทอมป์สัน (JamesHarrison Wilson Thompson) เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในการทำธุรกิจผ้าไหมในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผ้าไหมไทยตั้งแต่ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยออกแบบลาย ผ้าไหมให้ชุมชนบ้านครัวซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ผลิต ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีฝีมือการทอผ้าไหมและยึดเป็นอาชีพมายาวนาน จุดเด่นของผ้าไหมของชุมชนนี้คอ เส้นไหมมีเนื้อแน่นละเอียด สีสดสวย ใช้งานคงทน ลวดลายของผ้าไหมที่กิจการจิม ทอมป์สันออกแบบมีความร่วมสมัย มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมตะวันออกอย่างลงตัว นอกจากนี้ ภายในบริเวณสถานที่ประกอบการมีเรือนทรงไทยปลูกด้วยไม้สักที่ซื้อ ต่อมาจากเจ้าของบ้านเดิมหลายราย เรือนไทยที่สวยงามนี้ยังเป็นสถานที่ หลักแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะเยี่ยมชม และยัง เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานผ้าไหมแกลเลอรีและโรงละครอีกด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

ที่อยู่ : เรือนไทย จิม ทอมป์สัน 6 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2216 7368 โทรสาร 0 2612 3744 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jimthompsonhouse.com

รถโดยสารประจำทาง : สาย 15, 47, 48, 73, 204, ปอ.73, 93, 204, ปอ.508

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร