ช่างฝีมือเขตบึงกุ่ม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบึงกุ่ม: หัวโขนเล็ก
หัวโขนเล็ก ดำเนินกิจการโดย นางสาวสุอารมณ์ อ่วมสวัสดิ์ ซึ่งสืบทอดวิธีการทำหัวโขนมาจากบิดา มีวิธีการทำโดยใช้วัสดุและสัดส่วนตามรูปแบบโบราณ มีวิธีจำลองแบบตลอดจนลักษณะการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คือใช้วิธีนำกระดาษแปะลงไปทีละชิ้นเพื่อขึ้นเป็นรูปร่าง ก่อนที่จะลงสี ปิดทอง และประดับพลอยตามลำดับ ทำให้งานที่ออกมานั้นมีสัดส่วนเฉพาะตัว มีความละเอียดอ่อน สวยงาม เพราะต้องใช้ความพิถีพิถันทุกขั้นตอนในการผลิต หัวโขนที่ทำจะมีขนาดเล็ก กว่าขนาดปกติ ส่วนใหญ่ที่ผู้ซื้อจะสั่งศีรษะของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เช่น ลิง ยักษ์ เทวดาเป็นต้น เหมาะสำหรับใช้บูชาหรือตั้งโชว์ในสถานที่ขนาดเล็ก

ที่อยู่ : 48/290 ซอยเสรีไทย 33 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230(จะต้องโทรเข้ามานัดล่วงหน้าหากต้องการเข้าชม การผลิตผลิตภัณฑ์)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 27, 109, ปอ.501, ปอ.502

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร