ช่างฝีมือเขตบางรัก

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบางรัก : เปลือกไข่วิจิตรศิลป์
ร้านอัจฉราไข่วิจิตร เริ่มดำเนินกิจการโดย นางอัจฉรา ทิพยรัต เมื่อ พ.ศ. 2547 รับออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่เปลือกแข็งทุกชนิด เช่น ไข่นกเลิฟเบิร์ด ไข่นกกระทา ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่ห่าน ไข่นกอีมู ไข่นกกระจอกเทศ ฯลฯ ออกแบบทั้งโครงสร้างและการตกแต่งบนเปลือกไข่ พัฒนาเทคนิคที่ทำให้เปลือกไข่มีความแข็งแรงคงทน ใช้เป็นเครื่องตกแต่งภายในบ้าน เป็นเครื่องประดับ หรือใช้เป็นส่วนประกอบกระเป๋าสุภาพสตรี กระเป๋าถือ กล่องใส่นามบัตร เป็นต้น การออกแบบมีทั้งแบบไทยโบราณ แบบไทยประยุกต์ และแบบไทยสากล เป็นงานฝีมือทุกขั้นตอน ใช้ความประณีตบรรจงในการตกแต่งให้มีความวิจิตรสวยงาม อีกทั้งยังผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษสาและกล่องผ้าไหมมีความแข็งแรงกันกระแทก และบุหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่สีเดียวกับตัวกล่องเพื่อความสวยงามอีกด้วย

ที่อยู่ : ร้านอัจฉราไข่วิจิตร ศูนย์การค้าสีลมแกลเลอเรีย (ตรงข้ามห้างเซ็นทรัล สีลม) ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0 2630 0485

รถโดยสารประจำทาง : สาย 15, ปอ.76

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร