ช่างฝีมือเขตบางพลัด

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบางพลัด : หัวโขนบ้านพรพิราพ
หัวโขนบ้านพรพิราพดำเนินกิจการโดยนายธนธรณ์ คุงจำรัส ซึ่งเปิดบ้านสอนการทำหัวโขนเพื่อสืบทอดศิลปะโบราณของไทยให้คงอยู่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน การประดิษฐ์หัวโขนนั้นต้องใช้เวลาฝึกมากกว่า 2-3 ปี เพราะต้องมีการฝึกฝนการวาดลาย วาดหน้า และต้องศึกษาถึงใบหน้าของตัวละครที่มีมากถึง 300 กว่าตัว หัวโขนบ้านพรพิราพได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของเขตบางพลัด ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่บูชาเศียรหรือเป็นนักสะสมหัวโขนตาความชอบส่วนตัว ปัจจุบันหัวโขนบ้านพรพิราพได้จำหน่ายให้ร้านค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ในห้างเจเจมอลล์ และห้างนารายภัณฑ์ ผู้สนใจศึกษาหรือสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่ www.baanpornpirap.com


ที่อยู่ : 321, 323 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 71 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัดกรงุเทพมหานคร10700 โทร. 0 2435 6395

รถโดยสารประจำทาง : สาย 18, 110, 203

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร