ช่างฝีมือเขตบางบอน

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบางบอน : ผลิตภัณฑ์ของเล่นไทยโบราณ ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของเล่นไทยโบราณ ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นชุมชนแออัดของซอยเอกชัย 64 ซึ่งบริเวณแถบนั้นมีวัสดุ เหลือใช้จากธรรมชาติมาก ด้วยภูมิปัญญาของคุณลุง หวาดผู้เฒ่าผู้แก่ของคนในชุมชนจึงนำวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่มาทำเป็นของเล่นให้เด็กๆ ภายในชุมชน ต่อมาได้พัฒนาเป็นการทำเพื่อส่งขายองเล่นที่ทำในขณะนั้น ได้แก่ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ของเล่นจักสาน หลังจากนั้นมีโครงการประกวดสินค้า OTOP จึงส่งเข้าประกวดทำให้ของเล่นของชุมชนคลองบางพรานพัฒนากลายเป็นสินค้าOTOP ของเขตบางบอน ชุมชนย้ายมาอยู่ที่ โครงการบ้านมั่นคง มีทั้งสิ้น103 ครัวเรือน และมีอยู่ 10 ครัวเรือน ที่ทำของเล่นพื้นบ้านเป็นอาชีพหลัก ส่วนครัวเรือนอื่นก็จะเป็นแบบอาชีพเสริม เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสำหรับคนที่ว่างงานก็ให้มีงานทำยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะรวมกลุ่มเพื่อทำของเล่นพื้นบ้านกันในช่วงเย็นของทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อพูดคุยและปรึกษาหารือระหว่างคนในชุมชน เพื่อช่วยกันออกแบบและประยุกต์ของเล่นให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นการถ่ายทอดให้แก่เยาวชนภายในชุมชนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้เสริม ของเล่นที่ผลิต เช่น จักจั่น กังหัน บ้อง โพละ ป๋องแป๋ง ของเล่นที่ทำจากไม้ไผ่ หนังสติ๊ก ของเล่นจักสาน ตั๊กแตน ปลาตะเพียน ฯลฯ โครงการนี้ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางบอนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อช่วยในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และพาไปศึกษาดูงานในเขตอื่น ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาดูงานได้ที่ชุมชนหรือ ติดต่อนางรัชนีกร จันทร์บริบูรณ์ ประธานชุมชนฯ โดยตรง

ที่อยู่ : 144/3 ซอยเอกชัย 133 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

รถโดยสารประจำทาง : สาย 43, 120

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบางบอน : ร้านโอ่งแดงชาตรี

ร้านโอ่งแดงชาตรี ดำเนินกิจการโดยนายชาตรี น้อยโสภา เป็นแหล่งผลิตโอ่งเซรามิกที่มีลวดลายเฉพาะ การสร้างสรรค์งานปั้นโอ่งเกิดด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติบริเวณบ้านของนายชาตรีเอง ซึ่งมีใบไม้แห้งร่วงหล่นลงบนดิน นายชาตรีต้องการรักษาให้ใบไม้ยังคงอยู่ไม่แห้งเหี่ยวเน่าเสียไป จึงนำเอาภาพนั้นมาเป็นต้นแบบในงานปั้นเน้นสิ่งของในธรรมชาติที่คนเห็นแล้วรู้จักเช่น ใบบัว ดอกแค องุ่น กล้วย ภาพปั้นองุ่นกับกล้วยนี้ได้รับความนิยมมากในหมู่ลูกค้าชาวจีนเนื่องจากเป็นผลไม้มงคล งานปั้นส่วนใหญ่เป็นโอ่งน้ำล้น มีเสียงน้ำไหล และยังมีที่แขวนต้นไม้ลักษณะต่าง ๆ งานแต่ละชิ้นเป็นงานที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ วัสดุหลักที่ใช้ คือ ดินปั้น เป็นชนิดเดียวกันกับดินที่ใช้ปั้นเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ ซึ่งซื้อมาจากโรงงานผลิตดินปั้นโดยเฉพาะ มีความคงทนกว่า การปั้นดินทั่วไป ราคามีความแตกต่างกันไปตามขนาดและความยากง่ายในการปั้นผู้ที่สนใจสามารถดูแบบได้ที่ http://www.thaitambon.com/BK/OngDaeng1.htm

ที่อยู่ : 7/1 หมู่ 3 ซอยเอกชัย 133 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 0 2892 2377

รถโดยสารประจำทาง : สาย 43, 120

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร