ช่างฝีมือเขตบางนา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบางนา: งานแกะสลักผลไม้สด
พันจ่าเอกดำรงศักดิ์ นิรันต์ มีตำแหน่งศิลปินดีเด่นสาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2536 และครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 4 ด้านศิลปกรรม พ.ศ. 2548เป็น ผู้มีความเชี่ยวชาญการแกะสลักผลไม้สดและได้ก่อตั้งชมรมแกะสลักผลไม้สดขึ้น ณ ชุมชนบางนานอก มีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะการตกแต่งอาหารแบบไทยโบราณ การแกะสลักผลไม้สดมีรูปแบบแตกต่างกันไป แต่ละแบบแสดงออกถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี ผลไม้ที่แกะ อาทิ แตงโม มะม่วง ฝรั่งและผักผลไม้ชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยังพัฒนาไปแกะสลักสบู่อีกด้วย ชมรมฯ รับสอนแกะสลักผลไม้ให้แก่บุคคลทั่วไป

ที่อยู่ : 100 ซอยตรงข้ามวัดบางนานอก ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0 2173 5063
รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 23, 25, 45, 115, 116, 129, ปอ.23, ปอ.102, ปอ.129, ปอ.142, ปอ.507, ปอ.508, ปอ.511, ปอ.544

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร