ช่างฝีมือเขตบางซื่อ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม เขตบางซื่อ : ถนนสายไม้ซอยประชานฤมิตร ประชาคมประชานฤมิตร
ซอยประชานฤมิตร ชื่อเดิมคือซอยร่วมสุข เป็นชุมชนเก่าแก่อยู่ใกล้แม่น้ำ เจ้าพระยา จึงเป็นเส้นทางล่องซุงมาจากภาคเหนือ และมีโรงเลื่อยไม้ตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำบางโพไปตามถนนทางไปจังหวัดนนทบุรีตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีการอพยพของชาวจีนจากวัดญวน สะพานขาว ถนนดำรงรักษ์ สะพานดำ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และบางลำพู มาตั้งถิ่นฐานใหม่ในซอยนี้ ส่งผลให้ซอยประชานฤมิตรกลายเป็นแหล่งรวมของงานช่างไม้มาแต่อดีต ปรากฏชื่อเสียงมากที่สุดแหล่ง หนึ่ง  ชุมชนนี้ประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม่ว่าจะเป็นการทำเฟอร์นิเจอร์ งานไม้สำหรับตกแต่งบ้าน การแกะสลักเครื่องไม้ และการทำธุรกิจค้าไม้แปรรูปทุกชนิด ซอยประชานฤมิตร มีระยะทางตั้งแต่ด้าน ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ไปถึงถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี มีความยาวมากกว่า 1 กิโลเมตร และมีร้านไม้มากกว่า 200 ร้านตลอดเส้นทางเดิน เมื่อ พ.ศ. 2540 สำนักงานเขตบางซื่อร่วมกับชุมชนประชาคมประชานฤมิตรจัดสร้างซุ้มประตูไม้ขึ้น2 ฝั่ง และจัดกิจกรรมภายในซอยให้เป็น ถนนคนเดิน ถนนสายไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์ถนนสายไม้ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป

ที่อยู่ : ประชาคมประชานฤมิตร ซอยประชานฤมิตร 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2585 4382

รถโดยสารประจำทาง : ถนนประชาราษฎ์ สาย 1 สาย 5, 33, 49, 64, 90, 117, ปอ.23 ถนนกรงุ เทพฯ-นนทบรี สาย 16, 30, 50, 51, 65, 97, ปอ.16, ปอ.30

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร