ช่างฝีมือเขตบางแค

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบางแค : ศิลปหัตถกรรมเขาควาย กลุ่มศิลปหัตถกรรมเขาควาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำสืบต่อกันมาประมาณ 30 ปี เป็นสินค้าของดีของเขตบางแค โดยมีนายออด บุญเกิดมา เป็นผู้ควบคุมงานผลิต ปัจจุบันผู้ที่ทำศิลปหัตถกรรมเขาควายเป็นก็มีน้อยลง ครอบครัวที่ทำเหลืออยู่ 3-4 ครัวเรือน เนื่องจากคนรุ่นหลังไม่ให้ความสนใจ เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทน และต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างยิ่ง ขั้นตอนการทำศิลปหัตถกรรมเขาควายประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ตัด ขัด ตอก ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือ การตอกซึ่งจะต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ ชนิดของบายนั้นขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบลายส่วนใหญ่ที่ตอก เช่น ลายเสือ ลายนกและลายมังกร ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเขาควาย และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์ว่าออกแบบเป็นลักษณะอย่างไร ผลิตภัณฑ์ที่ทำและได้รับความนิยม อาทิ เขาคู่ เต่า นกกระทู้ โคมไฟอินทรี ฯลฯ ผู้สนใจสามารถโทรนัดล่วงหน้า ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบางแค :
ศิลปหัตถกรรมเขาควาย

กลุ่มศิลปหัตถกรรมเขาควาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำสืบต่อกันมาประมาณ 30 ปี เป็นสินค้าของดีของเขตบางแค โดยมีนายออด บุญเกิดมา เป็นผู้ควบคุมงานผลิต ปัจจุบันผู้ที่ทำศิลปหัตถกรรมเขาควายเป็นก็มีน้อยลง ครอบครัวที่ทำเหลืออยู่ 3-4 ครัวเรือน เนื่องจากคนรุ่นหลังไม่ให้ความสนใจ เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทน และต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างยิ่ง ขั้นตอนการทำศิลปหัตถกรรมเขาควายประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ตัด ขัด ตอก ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือ การตอกซึ่งจะต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ ชนิดของบายนั้นขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบลายส่วนใหญ่ที่ตอก เช่น ลายเสือ ลายนกและลายมังกร ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเขาควาย และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์ว่าออกแบบเป็นลักษณะอย่างไร ผลิตภัณฑ์ที่ทำและได้รับความนิยม อาทิ เขาคู่ เต่า นกกระทู้ โคมไฟอินทรี ฯลฯ ผู้สนใจสามารถโทรนัดล่วงหน้า

ที่อยู่ : 30/13 หมู่ที่ 3 ซอยอัสสัมชัญ ถนนเพชรเกษม แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร10160 นางสาววลี โทร.08 5463 4464
รถโดยสารประจำทาง : สาย 91ก, 165, ปอ.91

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร