ช่างฝีมือเขตคลองสาน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตคลองสาน : โต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง
โต๊ะหมู่บูชา คือชุดของโต๊ะที่ใช้สำหรับตั้งบูชาพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของผู้อุปโภค พุทธศาสนิกชนนิยมตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปพร้อมเครื่องบูชาตามคตินิยมทางศาสนาของชาวพุทธเพื่อความเป็นสิริมงคลและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

กลุ่มภูมิปัญญาของพ่อ ก่อตั้งโดย นายพิพัทธ์ เจริญมาก อายุ 54 ปี ซึ่งเริ่มเรียนรู้การทำโต๊ะหมู่บูชาจากบิดา ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา จนถึงขั้นตอนการผลิต บิดาจะเป็นผู้ออกแบบซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการประยุกต์เพื่อให้ชิ้นงานที่ออกมานั้นได้สัดส่วน สวยงาม เป็นมงคลตามแบบโบราณ กล่าวคือ ตัวเลขต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณนั้น จะเลือกใช้ตัวเลขที่มีความเป็นมงคลตามพุทธคติ เช่น เลข 9 ซึ่งหมายถึง ผล 4 มรรค 4 นิพพาน 1 รวมเป็น 9 กลุ่มภูมิปัญญาของพ่อได้ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนที่สนใจและสามารถนำชิ้นงานที่ได้ไปพัฒนาต่อ เช่น การเขียนลายรดน้ำ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ชิ้นงานอีกด้วย

ที่อยู่ : 149 หมู่ 1 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 6, 88, 89, 111 ลงตรงหน้าวัดเศวตฉัตรฯ

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร