ช่างฝีมือเขตบางคอแหลม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบางคอแหลม : เรือไทยโบราณจำลอง ชุมชนศาลเจ้าแดง 
ประเทศไทยในอดีตใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก เรือจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินวิถีชีวิตในสมัยนั้นรูปแบบของเรือไทยมีพัฒนาการหลากหลาย เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การคมนาคมทางบกเข้ามาแทนที่ เรือไทยจึงถูกละเลยเพราะไม่สะดวกสบายและขาดความคล่องตัว

เรือไทยโบราณจำลอง ชุมชนศาลเจ้าแดง ดำเนินกิจการโดยนายฮังจั้ว แซ่ฮึง ซึ่งเริ่มศึกษาการประดิษฐ์เรือไทยโบราณจำลองตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จึงได้ประดิษฐ์เรือไทยจำลองขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมของไทยให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ลักษณะเด่นของเรือไทยจำลองชุมชนศาลเจ้าแดง คือการจำลองรูปร่าง สัดส่วนและรายละเอียดตามจริงจากเรือไทย ใช้ไม้สักแท้ทั้งลำ มีรูปแบบแตกต่างกันไป เรือจำลองเหล่านี้นิยมใช้เป็นของตกแต่งบ้านซึ่งแสดงความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับมอบให้กันเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ

ที่อยู่ : นายฮังจั้ว แซ่ฮึง 180 ซอยเจริญกรุง 85 แยก 4 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 08 9752 1883

รถโดยสารประจำทาง : สาย 1, 15, 17, 22, 75, ปอ.4

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร