ช่างฝีมือเขตบางขุนเทียน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบางขุนเทียน : บ้านแส้
การทำแส้เป็นภูมิปัญญาของชาวมอญที่นำวัสดุในท้องถิ่น คือ “ต้นจาก” มาแปรรูปเป็นแส้ ซึ่งเป็นของใช้ที่เป็นประโยชน์กับทุกครัวเรือน เนื่องด้วย จากเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ มีมากในบริเวณสองฝั่งคลองสนามชัย ซึ่งชาวมอญบางกระดี่ได้รู้จักนำส่วนของก้านโหม่งมาจากดอกที่เป็นดอกคี่ นำมาตีจนได้เส้นใยตามความยาวที่ต้องการ รื้อฟื้นภูมิปัญญา กาทำแส้ดอกจาก เริ่มโดย นายรอด นิ่มตานีซึ่งทำมาแล้วกว่า 7 ปี ขั้นตอนการทำต้องพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกโหม่งจาก การตีจาก การย้อมสี ฯลฯ หากทำตามขั้นตอนที่ถูก แส้ที่ผลิตจะมีความคงทน ประโยชน์คือ ใช้ปัดฝุ่น ปัดยุง ปัดที่นอน ฟูก หมอน เป็นต้น สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และเข้ามามีบทบาทช่วยส่งเสริมให้มีการสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านการทำแส้ไม่ให้สูญหาย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

ที่อยู่ : นายรอด นิ่มตานี 70 หมู่ 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

รถโดยสารประจำทาง : สาย 140

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร