ช่างฝีมือเขตบางกะปิ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบางกะปิ : ศาลาหมุนทรงไทย
บ้านไทยทำ ก่อตั้งโดยนายรัชตา เหล็กม่วง เมื่อ พ.ศ. 2547 ดำเนินการผลิตศาลาหมุนทรงไทยจำลองโดยเริ่มต้นสร้างเรือนไทยขนาดจำลองด้วยมาตราส่วน 1 : 80 และ 1: 100 เอกลักษณ์ศาลาไทยของบ้านไทยทำคือ สร้างด้วยไม้สักทอง สามารถหมุนได้ มีหลอดไฟและมีเสียงบทสวดมนต์ เป็นการประยุกต์เรือนไทยที่ลงตัว ปัจจุบันบ้านไทยทำได้ขยายกำลังการผลิตสู่ชุมชนเพื่อเป็นการถ่ายถอดความรู้ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ร่วมผลิตด้วย

ที่อยู่ : 21/86 หมู่บ้านปรีชาล้ำเพชร 15 ซอยรามคำแหง 76 แยก 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 08 1252 2638, 08 5354 7509 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: ratchata@baanthaitam.th.com, www.baanthaitam.th.com

รถโดยสารประจำทาง : สาย 93, 113, 115, ปอ.501

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร