ช่างฝีมือเขตบางกอกใหญ่

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตบางกอกใหญ่ : ช่างเขียนลายรดน้ำ นายม้วน รัตนาภรณ์
วัดใหม่พิเรนทร์เป็นวัดที่สำคัญของชุมชนในย่านบางกอกใหญ่ เพราะเป็นวัดเก่าแก่ทำให้มีผู้คนมากมายในชุมชนเข้ามาประกอบศาสนกิจอยู่ไม่ขาดสาย เช่น วันพระจะมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม วันวิสาขบูชาจะมีพุทธศาสนิกชนมาเวียนเทียน หากเข้าไปภายในพระอุโบสถ จะพบกับรูปภาพจิตรกรรมฝาผนัง รวมถึงลายรดน้ำที่บานประตูหน้าต่างที่สวยงาม ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบและเขียนโดยนายม้วน รัตนาภรณ์ อายุ 79 ปี

นายม้วนได้เริ่มฝึกเขียนลายไทยด้วยใจรัก โดยเรียนจากครูเทียบ กาญจนจิต ซึ่งเป็นบุตรหัวหน้ากรมช่างสิบหมู่ในสมัยนั้น และได้เรียนงานด้านจิตรกรรมไทยเรียนมาจากหลวงพ่อชั้ว เพชรมา วัดเขาดิน ที่อำเภอโพธาราม งานลายรดน้ำที่นายม้วนรับทำนั้น ส่วนมากจะเป็นงานเขียนพานแว่นฟ้า งานเขียนลายฐานครอบแก้วพระพุทธรูป และหีบพระธรรม รวมถึงงานซ่อมตู้พระธรรม ซึ่งบางทีมีคนมาว่าจ้างให้เขียนลาย ลงรักปิดทองใหม่ เนื่องจากลายเดิมเลือนหายไป นอกจากนี้ยังมีผู้ว่าจ้างให้นายม้วนไปเขียนลายรดน้ำนอกสถานที่อยู่เป็นประจำ เช่น ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ฝีมือการเขียนลายตลอดจนการออกลายของนายม้วนนั้นนับว่าละเอียดงดงามอย่างช่างไทยโบราณ ซึ่งหาชมได้ยาก ผู้สนในเรียนสมารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ทุกวัน

ที่อยู่ : นายม้วน รัตนาภรณ์ 56/2 หลังวัดใหม่พิเรนทร์ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 0 2466 5034

รถโดยสารประจำทาง : สาย 56, 40, 149

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร