ช่างฝีมือเขตทวีวัฒนา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตทวีวัฒนา : ผลิตภัณฑ์เรซิ่น
ความเป็นผลิตภัณฑ์เรซิ่น กำเนิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ จ.ส.ต. สุวัฒน์ และนางวไลพร แป้นไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ขณะนั้น โดยมีแนวความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงและอยู่คงทน เริ่มทดลองผลิตผลงานที่เป็นศิลปะจากอิตาลี หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ พัฒนาเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นศิลปะของไทย โดยใช้ “ช้าง” สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเป็นสัญลักษณ์ รูปช้างต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาที่มีลักษณะเหมือนจริง ทั้งอิริยาบถ ท่าทาง และสีสัน มีการเพิ่มรูปแบบใหม่โดยประยุกต์ ใส่เครื่องทรงเป็นลายไทยลงไป เพื่อเพิ่มคุณค่าของงาน

ขั้นตอนในการทำ เริ่มจากเขียนภาพร่างแบบช้าง ปั้นออกมาโดยใช้ขี้ผึ้ง แล้วถอดแบบเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้หล่อชิ้นงาน เมื่อได้ชิ้นงานที่หล่อแล้ว นำมาขัดทำความสะอาด จากนั้นระบายสีลงบนตัวช้าง เสร็จแล้วเคลือบผิว ลงรักปิดทอง และนำเอาทองคำแผ่นมาปิดทิ้งไว้จนแห้งสนิท ทำความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนจำหน่าย

ที่อยู่ : 4/49 หมู่ 8 ซอย 12 หมู่บ้านร่วมเกื้อ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. 0 2888 5132, 0 2888 5215 โทรสาร 0 2889 9529

รถโดยสารประจำทาง : รถสองแถวสายตลาดบางแค-สนามหลวง 2

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร