ศิลปะการแสดงเขตดุสิต

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตดุสิต : โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์
โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ ก่อตั้งโดยนางสาวสัมพันธ์ พันธ์มณี ในช่วงหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ราว พ.ศ. 2507 เปิดสอนในยุคแรกที่ไทยทีวีสีช่อง 4 (ช่อง 4 บางขุนพรหม) โดยสอนภายในบริเวณสถานี หลังจากนั้นได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 199 เขตดุสิต จนกระทั่งปัจจุบัน รวมระยะเวลาประมาณ 47 ปี

โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ เป็นโรงเรียนเอกชนทางด้านนาฏศิลป์แห่งแรก มีการเรียนการสอนปฏิบัติเช่นเดียวกับกับในกรมศิลปากรทุกอย่าง ทั้งบทเพลง ท่ารำ ภายในโรงเรียนเป็นอาคารไม้ แบ่งเป็น 3 อาคาร มีห้องเรียนทั้งหมด 3 ห้อง มีห้องเรียนชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง ครูผู้สอนส่วนใหญ่มาจากวิทยาลัยนาฏศิลปและลูกศิษย์ที่เรียกตัวมาช่วยสอน เริ่มแรก จะเริ่มเรียนตั้งแต่ เพลงแม่บท สีนวล เพลงช้า-เร็ว ตามด้วยเพลงอื่น ๆ จนถึงนาฎยศิลป์ชั้นสูง

โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์เปิดสอนทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

ที่อยู่ : 199 ถนนอำนวยสงคราม แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2241 8660, 08 9181 7635 โทรสาร 0 2669 5402 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: natasilpa@hotmail.com

รถโดยสารประจำทาง : สาย 70

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร