ศิลปะการแสดงเขตจอมทอง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตจอมทอง : การแสดงกระตั้วแทงเสือคณะไพศาลศิลป์ ศิษย์วัดสิงห์
คณะกระตั้วแทงเสือและกลองยาวคณะไพศาลศิลป์ ศิษย์วัดสิงห์ ก่อตั้งโดยนายไพศาล สุวรรณชัย ซึ่งสืบทอดความรู้การแสดงกระตั้วแทงเสือ จากนายลือ ไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้าคณะกระตั้วแทงเสือในชุมชนวัดสิงห์ในอดีต

การแสดงกระตั้วแทงเสือมีกำเนิดมาแต่สมัยโบราณเป็นการเล่นที่ได้แบบอย่างมาจากการแสดงกระอั้วแทงควาย ซึ่งมีมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ลีลาการร้องการรำมีลักษณะคล้ายโนราภาคใต้ เครื่องดนตรีมีฆ้องคู่และกลอง ได้แก่ โทนชาตรี 2 คู่ และกลองตุ๊กประมาณ 5 ลูก เดิมกลองตุ๊กมีคนตีคนเดียว 5 ลูก แต่ต่อมาประยุกต์ใช้ตีคนละลูก คณะหนึ่งใช้เครื่องดนตรีหลายชิ้นอาจมีนักดนตรี 10-20 คน เพื่อทำให้บรรยากาศตื่นเต้นขณะเสือกระโดด เรื่องราวที่แสดงคือการออกล่าสัตว์ของพรานป่า มีการต่อสู้ระหว่างเสือกับพรานชื่อบ้องตันเนื้อเรื่อง มีนางเอก นางรอง และเพื่อนของนายพราน มีการร้องเพลงสำเนียงใต้คล้ายการร้องโนราประกอบไปกับการรำ นอกจากการแสดงกระตั้วแทงเสือแล้ว นายไพศาลยังรับงานแสดงกลองยาวและการเชิดสิงโตอีกด้วย เด็กในชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลายคน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด สถานที่ฝึกซ้อมอยู่ที่ลานติดกับวัดสิงห์ เขตจอมทอง ทำการฝึกซ้อมเวลาเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน

ที่อยู่ : 4/6 หมู่ 3 ซอยเอกชัย 43 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

รถโดยสารประจำทาง : สาย 111, 120, 167, 544

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร