ศิลปะการแสดงเขตหนองแขม

 

แหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตหนองแขม : การแสดงกลองยาวเยาวชนราษฎร์เจริญสุข 
กลองยาวเยาวชนราษฎร์เจริญสุข ก่อตั้งโดยคุณสุรพล ห้าวหาญ เมื่อ พ.ศ. 2546 ใช้ชื่อคณะว่า “เทพบันเทิงศิลป์” นายสุรพลรับการสืบทอดความรู้การตีกลองยาวมาจากบิดา ต่อมาถ่ายทอดแก่เยาวชนในชุมชน เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปัจจุบัน สมาชิกในกลุ่มมีประมาณ 30 คน มีเยาวชนอายุตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นนั้นได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตหนองแขม งานที่รับแสดงได้แก่ งานขึ้นบ้านใหม่ งานแห่ขันหมาก งานบวช เด็กก็จะมีรายได้จากการออกแสดงงานต่างๆ การเรียนการสอนดำเนินในช่วงปิดเทอม


ที่อยู่ : 27/1 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 08 1374 7191


รถโดยสารประจำทาง : สาย 80, 81, 84, 84ก, 123, 163, 164, ปอ.80, ปอ.84, ปอ.157, ปอ.183, ปอ.547, ปอ.พ. 512

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร