ศิลปะการแสดงเขตสัมพันธวงศ์

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตสัมพันธวงศ์ : การแสดงกลองจีน โรงเรียนสัมพันธวงศ์
โรงเรียนสัมพันธวงศ์ เป็นโรงเรียนนำร่องที่มีการเรียนการสอน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาจีน ใน พ.ศ. 2550 สมาคมโฮ้กงรุจุยวิท ได้นำเอาเครื่องดนตรีจีนเข้ามาสอนให้กับเด็กที่มีความสนใจในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยเครื่องดนตรีที่ใช้สอนเรียกว่ากลองจีน ซึ่งใช้นักเรียนบรรเลงเป็นกลุ่ม 8-10 คน ตีกลองเป็นทำนองในรูปแบบต่าง ๆ กัน มีเครื่องประกอบจังหวะฉาบใหญ่เพิ่มเติม และมีตัวละครแป๊ะยิ้มคอยหยอกล้อพร้อมกับตัวสิงโต ความโดดเด่นของการแสดงนี้คือความสง่างาม ฮึกเหิม อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนนักเรียนให้มีระเบียบวินัย กล้าแสดงออก งานหลักที่ได้ออกแสดงคืองานเทศกาลตรุษจีนย่านถนนเยาวราช และยังรับแสดงนอกสถานที่อีกด้วย


ที่อยู่ : โรงเรียนสัมพันธวงศ์ 579/1 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2222 6084


รถโดยสารประจำทาง : สาย 1, 4, 7, 25, 35, 40, 49, 53, 73, 73ก, 75, 177, 529, ปอ.4,

ปอ.พ.5

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร