ศิลปะการแสดงเขตสวนหลวง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตสวนหลวง : การแสดงกลองยาว โรงเรียนวัดใต้ (วัดราษฎรนิรมิต) 
คณะกลองยาวของโรงเรียนวัดใต้ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2547 โดยอาจารย์ปาณิศา กิจสวัสดิ์โอสถซึ่งผู้ปกครองและครูร่วมกันสนับสนุนและมีครูอาสาเข้ามาฝึกสอนกิจกรรมกลองยาวให้กับนักเรียน คณะกลองยาวของโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาจารย์ปาณิศาได้คิดค้นเอกลักษณ์การแสดงกลองยาวของคณะขึ้น คือ มีการแสดงกลองยาวประกอบการพ่นไฟการเป่าลูกดอก และการหงายท้องคาบธนบัตร นักเรียนต่างเรียนรู้การแสดงประกอบต่าง ๆ ด้วยความสนุกสนานปัจจุบันมีสมาชิกในวงทั้งสิ้น 25 คน นักเรียนที่เข้าชมรมกลองยาวของโรงเรียนจะรวมตัวกันฝึกซ้อมในเวลาเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน


ที่อยู่ : โรงเรียนวัดใต้ 435 ซอยอ่อนนุช 3 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงบางจาก เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10260


รถโดยสารประจำทาง : สาย ปอ.519

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร