ศิลปะการแสดงเขตวัฒนา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตวัฒนา : การแสดงลำตัด คณะแม่แววตา ลูกแม่สังเวียนใหญ่
ลำตัดเป็นศิลปะการแสดงของไทยที่ได้รับความนิยมกันมาช้านาน เขตวัฒนา กรุงเทพ-มหานคร มีแหล่งวัฒนธรรมลำตัด “คณะแม่แววตา ลูกแม่สังเวียนใหญ่” สืบทอดการแสดงจากนางสังเวียน น้อยฉวีนักแสดงลำตัดอาวุโส ผู้เป็นมารดาของนางแววตา เมื่อนางสังเวียนถึงแก่กรรมนางแววตาจึงเป็นผู้ดูแลกิจการต่อมาโดยสมาชิกของวงเป็นบุคคลในครอบครัว ทำนองลำตัดที่คณะนางแววตาร้อง ได้แก่ ทำนองบันตน ทำนองสาลิกา ทำนองสองไม้ เครื่องกำกับจังหวะประกอบการแสดงลำตัด คือ รำมะนา ฉิ่ง ฉาบและกรับ รางวัลที่นางแววตาได้รับคือตำแหน่งศิลปินดีเด่น ประเภทเพลงพื้นบ้านของสำนักงานเขตวัฒนา ประจำพุทธศักราช 2544


ที่อยู่ : ซอยปรีดีพนมยงค์ 46 (ถนนสุขุมวิท 71) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2186 0567, 0 2713 0719


รถโดยสารประจำทาง : สาย 22, 71, 109, 115, 133, 206, ปอ.126, ปอ.พ.1719 รถไฟฟ้า BTS

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร