ศิลปะการแสดงเขตราษฎร์บูรณะ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตราษฎร์บูรณะ: การแสดงดนตรีไทย ครูสิทธิ์ สมนาค
ความเป็นมาของโรงเรียนสอนดนตรีไทยแห่งนี้น่าสนใจและควรค่าแก่การยกย่องเพราะเจ้าของคือครูสิทธิ์ สมนาค ปัจจุบันอายุ 67 ปี เริ่มศึกษาดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากมีความสนใจและรักในเสียงของดนตรีไทย เริ่มแรกเรียนไวโอลินจากบิดา แต่นำมาเล่นกับเพลงไทย จากนั้น เรียนเป่าขลุ่ยจากโรงเรีย น ต่อมาครูประสบปัญหาโรคเส้นเลือดในสมองขณะที่ทำงานอยู่ทำให้เป็นอัมพาต แต่ด้วยความที่ไม่ย่อท้อต่อชีวิตและต้องการสืบทอดความรู้ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จักดนตรีไทย ทำให้ครูเปิดโรงเรียนสอนดนตรีไทยแห่งนี้ขึ้น

ปัจจุบันมีนักเรียนมาเรียนประมาณ 20 คนอายุตั้งแต่ 6-70 ปี เครื่องดนตรีที่ครูสอน ได้แก่ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้อง ฉิ่ง กรับ ซออู้ ซอด้วง ขิม ขิมเหล็ก ขิมลงหิน ขลุ่ย จะเข้นอกจากนี้ครูสิทธิ์ได้รับเชิญให้ไปสอนตามสถานที่ราชการ และโรงเรียนต่าง ๆ เวลาสอนที่บ้านประมาณ 17.00-19.00 น. ของทุกวัน

ที่อยู่ : 122 หมู่ 2 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. 0 2463 5640

รถโดยสารประจำทาง : สาย 6

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร