ศิลปะการแสดงเขตราชเทวี

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตราชเทวี : โรงละครอักษรา
โรงละครอักษรา เปิดทำการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นโรงละครขนาดกลาง 600 ที่นั่งในรูปเกือกม้า ตกแต่งด้วยศิลปะยุคบาโรก ประกอบกับสถาปัตยกรรมศิลปะไทยที่สวยงามนอกจากนั้นแล้วโรงละครอักษรายังเป็นบ้านของอักษราหุ่นละครเล็กอีกด้วย

อักษราหุ่นละครเล็ก ยังคงอนุรักษ์รูปแบบและลีลาการเชิดตามแบบแผนเดิมของหุ่นละครเล็กที่ดัดแปลงมาจาก หุ่นหลวง อันเป็นหุ่นที่มีกลไกสลับซับซ้อน โดยหุ่นละครเล็ก 1 ตัว ต้องอาศัยการประสานใจของนักแสดงทั้ง 3 คน ที่แบ่งกันคุมส่วนแกน แขน และขา เพื่อให้ได้ท่วงท่าอันสอดคล้องพร้อมเพรียงกันและลีลาพลิ้วไหวดุจมีชีวิต อักษราหุ่นละครเล็ก นำเสนออรรถรสบนเวทีการแสดงแบบคาบาเรต์ ให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินกับฉากที่หยิบยกมาจากเรื่องราวที่หลากหลาย โดยการแสดงต่าง ๆ ถูกผสานเข้ากับการบรรเลงสดของวงออร์เคสตราเครื่องดนตรีไทยผสมเครื่องดนตรีสากลในชื่อวงโจงกระเบน โรงละครอักษราเปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. รอบการแสดง วันจันทร์-วันพุธ เวลา 19.30 น.

ที่อยู่ : โรงละครอักษรา ศูนย์การค้าคิง เพาเวอร์ 8/1 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2677 8888 โทรสาร 0 2245 8631 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.aksratheatre.com

รถโดยสารประจำทาง : สาย 77, 73, 204

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร