ศิลปะการแสดงเขตมีนบุรี

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตมีนบุรี : การแสดงลิเกเรียบ ชุมชนอัลฮูดา 
ลิเกเรียบ เป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมในกลุ่มชาวมุสลิมของไทยในภาคกลาง สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากการสวดสรรเสริญพระเจ้าของชาวอาหรับที่เข้ามาทำการค้าในดินแดนแหลมมลายูในอดีต ต่อมาชาวมุสลิมทางใต้ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพจำนวนมาก จึงได้นำเอารูปแบบการสวดนี้มาดัดแปลง ผนวกเข้ากับการตีกลองรำมะนา เวลาแสดงใช้การนั่งเรียบกับพื้นตลอดและการร้องต้องมีเสียงเรียบเสมอกันทั้งการปรบมือก็ต้องมีจังหวะเรียบพร้อมเพรียงกันจึงกลายเป็นลิเกเรียบ การแสดงชนิดนี้เป็นการร้องเพลงสวดสรรเสริญประวัติพระศาสดามุฮัมมัดโดยใช้ภาษามลายูหรือภาษาอาหรับหรืออาจมีภาษาอื่นๆ ปนด้วยก็ได้ คณะลิเกเรียบชุมชนอัลฮูดา คลองสาม เขตมีนบุรี มีชื่อเสียงโด่งดัง ถือได้ว่าเป็นคณะลิเกเรียบเก่าแก่ที่สุดในภาคกลาง ก่อตั้งขึ้นประมาณ 100 ปีมาแล้วปัจจุบันมีนายประเสริฐ เกษประสิทธิ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม เวลาในการฝึกซ้อมคือวันศุกร์หรือวันเสาร์เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

 

ที่อยู่ : ชุมชนอัลฮูดา ซอยบึงขวาง ถนนร่มเกล้า 7 เขตมีนบุรี กรุงเทพมานคร 10510 โทร. 08 1743 006

รถโดยสารประจำทาง : สาย 517

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร