ศิลปะการแสดงเขตภาษีเจริญ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตภาษีเจริญ: การแสดงหุ่นละครเล็กคณะคำนาย บ้านศิลปินคลองบางหลวง 
ละครเล็กเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีมาแล้ว ผู้ให้กำเนิด คือ นายแกร ศัพทวนิช โดยนายแกรคิดประดิษฐ์หุ่นละครเล็กขึ้น เนื่องจากได้เห็นหุ่นหลวงแล้วเกิดความสนใจ จึงได้พยายามสร้างหุ่นให้เหมือนหุ่นหลวงมากที่สุด หุ่นตัวแรกที่นายแกรสร้าง คือ หุ่นตัวพระ เมื่อสร้างได้ครบโรงก็นำออกแสดงให้เจ้านายในวังวรดิศทอดพระเนตรเป็นครั้งแรก ปัจจุบัน ผู้ที่ยังคงสืบทอด ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กอยู่ คือ คณะสาครนาฏศิลป์ ของ ครูสาคร ยังเขียวสด หรือ “โจหลุยส์” หุ่นละครเล็ก “คณะโจหลุยส์” ได้รับรางวัลชนะเลิศการแสดงชุดประกวดหุ่นโลกในพ.ศ. 2549   
หุ่นละครเล็ก “คณะคำนาย” เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มศิลปินเชิดหุ่นละครเล็กในคณะโจหลุยส์ หลังจากโรงละครนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ปิดตัวลงใน พ.ศ. 2553 โดยมีอาจารย์ชุมพล อักพันธานนท์ เจ้าของบ้านศิลปินคลองบางหลวง เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เปิดทำการแสดง หุ่นละครเล็ก “คณะคำนาย” จึงได้กำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2553 เอกลักษณ์ของหุ่นละครเล็กคณะคำนาย คือ ผู้เชิดหุ่นทั้ง 3 คนจะสวมใส่หน้ากากและชุดสีดำเพื่อลดทอนความเด่นของผู้เชิด และดึงความสนใจของผู้ชมให้อยู่แต่ที่ตัวหุ่น การเชิดต้องสัมพันธ์กับท่ารำและบทร้องมีต้นเสียงและลูกคู่ร้องรับ เรื่องที่แสดงเป็นเรื่องราวในวรรณคดีไทย เครื่องดนตรีใช้วงปี่พาทย์ ประกอบด้วยระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ กลองทัด ตะโพน ปี่ และฉิ่ง คนเชิดจะผลัดกันเจรจาตามบท หุ่นละครเล็กคณะคำนายเปิดทำการแสดงทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) วันละ 1 รอบ เวลา14.00 น. ณ บ้านศิลปินคลองบางหลวง เปิดให้ชมฟรี


ที่อยู่ : บ้านศิลปินคลองบางหลวง 315 วัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม 28 ถนนเพชรเกษมแขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0 2868 5279


รถโดยสารประจำทาง : สาย ปอ.80, ปอ.81, ปอ.91, ปอ.171, ปอ.509

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร