ศิลปะการแสดงเขตพระนคร

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตพระนคร : บ้านดุริยประณีต

บ้านดุริยประณตี หรือบ้านบางลำพู เป็นชื่อเรียกสำนักัดนตรีไทยเก่าแก่แห่งหนึ่ง ก่อตั้งโดยครูศุข ดุริยประณีต ปัจจุบันบ้านดุริยประณีตอยู่ในความดูแลของครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต (อนันตกุล) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ประจำพุทธศักราช 2536 ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการขับร้องและดนตรีไทย ปัจจุบันบ้านดุริยประณีตยังคงสืบทอดสำนักดนตรีไทยที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดสอนดนตรีไทย เวลา 09.00-17.00 น. สอนนาฏศิลป์เวลา09.00-11.00 น.ทุกวันอาทิตย์ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันโดยต้องนัดหมายล่วงหน้า

ที่อยู่ : บ้านดุริยประณีต 83 ซอยลำพู ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0 2282 1006

รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 6, 9, 30, 32, 33, 53, 64, ปอ.6

 

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตพระนคร : เทศกาลละครกรุงเทพ สวนสันติชัยปราการ

เทศกาลละครกรุงเทพ เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมประชาคมบางลำพูและเครือข่ายละครกรุงเทพซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้สร้างงานละครเวที กลุ่มผู้สอนละคร รวมทั้งกลุ่มประสานงานเครือข่ายศิลปะต่าง ๆ จำนวนหนึ่งที่มารวมตัวเพื่อสร้างพื้นที่นำเสนองานของตนเองสู่สาธารณะ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวงการศิลปะในสังคมไทยเทศกาลละครกรุงเทพมีการแสดงหลากหลายรูปแบบ เช่น ละครแบบขนบนิยม ละครร่วมสมัยของเครือข่ายศิลปิน การแสดงพื้นบ้านของศิลปชั้นครู การบรรเลงดนตรีไทยของศิลปินแห่งชาติ การแสดงละครสำหรับเด็ก ฯลฯ โดยจัดประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร


ที่อยู่ : สวนสันติชัยปราการ ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนพระอาทิตย์ต่อกับถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: bangkoktheatrefestival@gmail.com, www.bangkoktheatrenetwork.com

รถโดยสารประจำทาง : สาย 6, 15, 19, 45, 86, ปอ.23

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร