ศิลปะการแสดงเขตประเวศ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตประเวศ :การแสดงโขนสด คณะโขนสดประยุทธดาวใต้
โขนสดเป็นการแสดงของไทย ซึ่งรวมเอาศิลปะการแสดงของโขนประยุกต์กับการแสดงละครชาตรีเข้าไว้ด้วยกัน เนื่องจากผู้แสดงสวมศีรษะโขน แต่เปิดหน้า และใช้บทเจรจาแบบละครชาตรีการแสดงโขนสดพบมากแถบจังหวัดเพชรบุรี และพบบ้างประปรายในเขตกรุงเทพมหานคร คณะโขนสดประยุทธดาวใต้ของเขตประเวศก่อตั้งโดยครูบุญเหลือ แซ่คู ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ส่วนใหญ่จะแสดงในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นเรื่องที่นิยมเล่นกันมาก ชุดที่ใส่แสดง รวมไปถึงหัวโขนก็จะประดิษฐ์กันเองทำให้ชุดมีแบบลวดลายที่สวยงามเฉพาะตัวคณะโขนสดประยุทธดาวใต้มีผู้แสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ การฝึกมีตั้งแต่การฝึกท่ารำ การฝึกการจำบทและร้อง และสิ่งที่ยากที่สุดคือ ผู้ที่เล่นเป็นลิงจะต้องตีลังกาและเดินด้วยมือได้ การฝึกหัดโขนสดเป็นการทำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากภัยของยาเสพติดคณะโขนสดประยุทธดาวใต้มีการฝึกซ้อมทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และรับสอนโขนสดให้กับบุคคลทั่วไป

ที่อยู่ : 4/2 ซอยอ่อนนุช 69 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 0 2328 7782

รถโดยสารประจำทาง : สาย 11, 1013, ปอ.92

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร