ศิลปะการแสดงเขตบึงกุ่ม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตบึงกุ่ม: การแสดงนาฏศิลป์ไทย ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม
ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม เปิดทำการเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2540 ดำเนินกิจกรรมที่มีความหลากหลายให้แก่เยาวชนของชุมชนเขตบึงกุ่ม ได้แก่ ศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์สากล คหกรรมศิลป์ และกีฬา กิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทยรับผิดชอบโดยนางสาว ศิริขวัญ เครือวัลย์ หรือครูนุ้ย ลักษณะที่โดดเด่นสำหรับการฝึกนาฏศิลป์ของศูนย์เยาวชนแห่งนี้ คือการใช้กลยุทธ์การดัดตัวของผู้เรียนให้อ่อนช้อย ทำให้การร่ายรำมีความสวยงาม เน้นการเรียนตาม รูปแบบของกรมศิลปากร การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม พื้นฐาน 1 เรียนเฉพาะวันจันทร์ -วันอังคาร เวลา 16.00- 17.00 น. กลุ่มพื้นฐาน 2 เรียนวันพุธ-วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น. และกลุ่มไม่มีพื้นฐาน เรียนวันพุธ-วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 17.00-18.30 น.

ที่อยู่ : ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ซอยโอฬาร 2 ถนนนวมินทร์ 51 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 08 3778 8832, 0 2375 8512


รถโดยสารประจำทาง : สาย 95, 95ก, 60, 72, 96, ปอ.60, ปอ.501, ปอ.520

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร