ศิลปะการแสดงเขตบางพลัด

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตบางพลัด : วงดนตรีอังกะลุง ชุมชนแสงทอง
วงดนตรีอังกะลุงชุมชนแสงทองก่อตั้งโดยนายชมัท อุรุสานนท์ ใน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการขับร้องและอังกะลุงให้กับชาวชุมชนแสงทอง นอกจากนี้ทางชุมชนฯ ยังใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อช่วยบำบัดและผ่อนคลายให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย ชุมชนฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยในด้านการเรียนการสอนและจัดซื้ออุปกรณ์ผู้เรียนจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ปัจจุบันจำนวนสมาชิกของวงทั้งหมดมี 12 คน ทำการฝึกซ้อม ณ ลานกิจกรรมชุมชนแสงทองเป็นประจำในช่วงเย็นของทุกวัน และเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชม
ที่อยู่ : 272 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 0 2885 4915

รถโดยสารประจำทาง : สาย 18, 30, 110, 175, 203, ปอ.170, ปอ.203

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร