ศิลปะการแสดงเขตบางบอน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตบางบอน: คณะกระตั้วกลองยาวศิษย์หลวงพ่อขาว ทีมงานลูกพ่อเปี๊ยก
คณะกระตั้วกลองยาวศิษย์หลวงพ่อขาว ทีมงานลูกพ่อเปี๊ยกก่อตั้งโดยนายวัลลภ นุชแฟงราว 3 ปีมาแล้ว มีสมาชิกประมาณ 32 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่ชุมชนกำนันแม้นและกลุ่มเยาวชนวัดสิงห์ เด็กรุ่นเล็กสุดอายุ 5 ปี รุ่นกลางอายุ 18-19 ปี ผู้เรียนต้องฝึกการแสดงที่โลดโผนเช่น การกระโดดตีลังกากลางอากาศ การกระโดดลอดห่วงไฟ การใช้เทียนลนตามตัว การต่อตัวเพื่อเป็นการดึงดูด ความสนใจผู้ชม ส่วนกลองยาวฝึกการตีจังหวะต่าง ๆ การตีในท่าต่อตัว ท่ารำประกอบการตีกลอง ฯลฯ คณะกระตั้วและกลองยาวนิยมแสดงในขบวนแห่งานบุญ ต่าง ๆ เวลา สอนคือช่วงเย็น ประมาณ 17.00 น.-19.00 น.สถานที่ฝึกซ้อมคือลานข้างวัดสิงห์

ที่อยู่ : 20/382 ซอยกำนันแม้น 13 แยก 12 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

รถโดยสารประจำทาง : สาย 1017

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร