ศิลปะการแสดงเขตบางซื่อ

 

แหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตบางซื่อ: โรงเรียนสอนดนตรีไทย บ้านเปรมใจ

“บ้านเปรมใจ” ชื่อเดิมว่า “โรงเรียนวิทยาทานดนตรีไทยเปรมใจ” ก่อตั้งโดยนายสำรวย เปรมใจ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและผู้สนใจดนตรีไทยได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เครื่องดนตรีที่เปิดสอนมีทั้งเครื่องดีด สี ตี เป่า แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียน การเรียนมีทั้งการเรียนแบบไป-กลับ และการเข้าค่ายฝึกซ้อมแบบอยู่ประจำ ในช่วงเปิดเทอมจะฝึกซ้อมหลังเวลาเลิกเรียน ผู้เรียนสามารถสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรจากสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อได้ปีละ 2 ครั้ง นอกจากการสอนแล้วโรงเรียนสอนดนตรีไทยบ้านเปรมใจยังเป็นศูนย์รับซ่อม และประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยอีกด้วย

ปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนเข้ามาทำการศึกษาปีละไม่น้อยกว่า 150 คน เปิดสอนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมการดำเนินกิจกรรมด้วย

ที่อยู่ : 7 หมู่ 14 ซอยประชาชื่น 37 (สุดซอย 6) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2587 8969

รถโดยสารประจำทาง : สาย 66, 67, 70, 112, ปอ.66, ปอ.67, ปอ.70

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร