ศิลปะการแสดงเขตบางแค

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตบางแค :
การแสดงกลองยาวเยาวชนชุมชนสองคุณจ่า
กลองยาวเยาวชนในชุมชนสองคุณจ่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 เริ่มมาจากในอดีต คนในชุมชนมีการละเล่นกลองยาวกันอยู่บ้างแล้ว ต่อมาจึงมีความคิดที่จะสืบสานวัฒนธรรมด้านนี้ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชุมชน สำนักงานเขตบาสงแค จึงได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมภายใต้โครงการ ?กลองยาวประยุกต์? ขึ้นมา ปัจจุบันคณะฯ สมาชิกกลุ่มเยาวชนประมาณ 30 คน อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทำการฝึกซ้อสัปดาห์ละครั้ง กิจกรรมที่ทำร่วมทุกปี คือวันสงกรานต์ 13 เมษายน ช่วงเวลา 13.00 น. บางครั้งคณะฯ ก็รับงานตามที่มีผู้ว่าจ้างไปแสดงในงานบุญของคนภายในชุมชน

ที่อยู่ : 1 ซอยบางแค 4 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร10160 โทร. 08 3306 8217
E-Mail:thiyada1999@gmail.com
รถโดยสารประจำทาง : สาย 101,7

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร