ศิลปะการแสดงเขตคลองสาน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตคลองสาน : การแสดงกระตั้วแทงเสือศิษย์หลวงพ่อโบสถ์บน วัดเศวตฉัตรวรวิหาร

กระตั้วแทงเสือว่าเป็นการละเล่นของชาวบ้านเลียนแบบการละเล่นของหลวงในงานพระราชพิธีคือ กระอั้วแทงควาย ซึ่งมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยใช้นำขบวนแห่ทั่วไป เช่น แห่บวชนาค แห่เทียนพรรษา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บ้องตันแทงเสือ ปกติมีผู้เล่น 2 คน แต่งกายเป็นเสือคนหนึ่ง และแต่งกายเป็นกะเหรี่ยงถือหอกคอยไล่ท่ามแทงเสือคนหนึ่ง บางคณะมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นคือ เมียและลูกของกระตั้วคอยหลบหลีกพร้อมทั้งหยอกล้อเล่นกับเสือไปด้วย สำหรับคณะกระตั้วแทงเสือศิษย์หลวงพ่อโบสถ์บน เริ่มก่อตั้ง ใน พ.ศ. 2516 โดยสมาชิกในชุมชนและมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้ ผู้เป็นรุ่นพี่จะช่วยฝึกฝนและให้คำปรึกษาแนะนำแก่รุ่นน้อง นอกจากนั้นทางคณะฯ ยังมีการเชิดสิงโตและการต่อตัวด้วย คณะฯ ได้เคยออกแสดงโชว์ตามโรงเรียน วัด เทศกาลกินเจ เทศกาลตรุษจีนและงานอื่นๆ ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 40 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กในชุมชน สถานที่ฝึกซ้อมนั้นจะฝึกที่บริเวณบ้านช่วงเวลาเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของทุกวัน

ที่อยู่ : ชุมชนวัดเศวตฉัตรวรวิหาร วัดเศวตฉัตรวรวิหาร ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

รถโดยสารประจำทาง : สาย 6, 88, 11

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร