ศิลปะการแสดงเขตบางคอแหลม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตบางคอแหลม : ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย 
ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม หรือชมรมดนตรีไทยบ้านครูอุปถัมภ์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานที่สอนดนตรีไทยประเภทขิม ดำเนินการโดย อาจารย์อุปถัมภ์ จีนสลุต ทั้งหมด 3 อาคาร เปิดสอนเด็กตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป  เดิมอาจารย์อุปถัมภ์เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก และเดินทางเข้ามาศึกษาที่กรุงเทพมหานคร เรียนขิมกับครูมนตรี ตราโมท (ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย ประจำพุทธศักราช 2528) เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงเริ่มเปิดสอนขิมในพ.ศ. 2535 ที่ศูนย์ฯ มีเครื่องดนตรีให้เด็กนักเรียน เรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เวลาเรียน 09.00-12.00 น.

ที่อยู่ : ชมรมดนตรีไทยบ้านครูอุปถัมภ์ 449 ถนนพระราม 3 ซอย 21 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานค 10120 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itsaramusic.com

รถโดยสารประจำทาง :89, 250

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร