ศิลปะการแสดงเขตบางเขน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตบางเขน : การแสดงลำตัด คณะพ่อสงคราม 
ลำตัดคณะพ่อสงคราม (ลูกแม่จรูญใหญ่) ก่อตั้งคณะโดยนายสงคราม ตงสาลี ปัจจุบันอายุ 68 ปี เรียนลำตัด กับหัวหน้าคณะลำตัด นางจรูญ หน้าบาก ต่อมาเป็นคนร้องหลักของคณะ โดยร้องร่วมกับศิลปินลำตัดชื่อดังรุ่นเก่าเช่น หวังเต๊ะ นิมา แม่เรไร แม่ฉันทนา (ศิษย์แม่จรูญ) ต่อมา พ.ศ. 2508 นายสงครามเริ่มตั้งคณะลำตัดของตนเอง มีสมาชิกร่วมการแสดง 10 คน

ความสามารถของนายสงคราม อยู่ที่การร้องลำตัดแบบมีปฏิภาณไหวพริบ มีการวางแผนแนวการร้องล่วงหน้า การร้องลำตัดของนายสงครามมีทั้งการด้นสดและการร้องแบบกลอนผูก นับได้ว่าลีลาการแสดงลำตัดของนายสงครามเป็นรูปแบบตามธรรมเนียมโบราณและเป็นการร้องลำตัดของแท้ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน หากผู้สนใจเข้าชมสามารถติดต่อล่วงหน้าและเข้ารับฟังได้ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ที่อยู่ : นายสงคราม ตงสาลี 123/7 หมู่ 1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 0 2521 5815

รถโดยสารประจำทาง : สาย 26, 95, 95ก, 96, 150, 520, 512(2), ต.14, ต.22

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร