ศิลปะการแสดงเขตบางขุนเทียน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตบางขุนเทียน : บ้านทะแยมอญ หงส์ฟ้ารามัญ
ทะแยมอญเป็นวงดนตรีประเภทเครื่องสายของชุมชนชาว มีการละเล่นมาตั้งแต่สมัยที่ชาวมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเมื่อประมาณ 200 กว่าปีที่แล้ว คณะทะแยมอญบ้านบางกระดี่ เหลืออยู่เพียงคณะหงส์ฟ้ารามัญ คณะเดียวเท่านั้น การเล่นทะแยมอญมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ กล่าวคือ เป็นการร้องโต้ตอบกันระหว่างชายกับหญิงประกอบการร่ายรำ คล้ายคลึงกับการละเล่นเพลงพื้นบ้านลำตัดของไทย แต่จะร้องเป็นภาษามอญ เนื้อหาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามงานหรือเทศกาลที่มีการละเล่น อาทิ งานรื่นเริง คำร้องก็มีเนื้อหาสนุกสนานหรือบทเกี้ยวระหว่างชายหญิง งานเทศกาลที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา คำร้องก็จะมีเนื้อหาโต้ตอบกันในเรื่องของหลักธรรม คำสอน

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงทะแยมอญ ได้แก่ โกรหรือซอมอญ เป็นเครื่องดนตรีที่มีสามสายคล้ายไวโอลิน ตั้งสีกับพื้น จยามหรือจะเข้มอญ มีลักษณะและวิธีการเล่นแบบจะเข้ไทย ชและ อะโลดหรือขลุ่ยมอญ รูปร่างเหมือนขลุ่ยไทย ปุงตังหรือเปิงมาง คือกลองสองหน้า และหะเด คือฉิ่งเป็นเครื่องกำกับจังหวะปัจจุบัน การแสดงทะแยมอญได้นำเพลงไทยเดิมไปบรรเลงด้วย และแต่งเนื้อร้องที่มีทั้งภาษาไทยและภาษามอญประกอบกัน

ที่อยู่ : บ้านทะแยมอญ หงส์ฟ้ารามัญ หมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 9 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

รถโดยสารประจำทาง : สาย 140

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร