ศิลปะการแสดงเขตบางกะปิ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตบางกะปิ : การแสดงโขนและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การแสดงนาฏศิลป์-ดนตรีไทย โรงเรียนบ้านบางกะปิ
ชมรมโขนและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งโดยพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ต้องการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเปิดฝึกหัดนาฏศิลป์โขนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมตั้งแต่ พ.ศ. 2546 โดยเรียนเชิญคณาจารย์ด้านนาฏศิลป์จากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร มาเป็นครูผู้ฝึก วิธีการฝึกซ้อมช่วงแรกเริ่มต้นด้วยการฝึกสัปดาห์ละ 1 วัน แล้วเพิ่มความถี่ขึ้นเป็นสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง การฝึกสอนเริ่มด้วยการแยกกลุ่มผู้ฝึกออกเป็น พระ-นาง-ยักษ์-ลิง แล้วฝึกหัดตั้งแต่ความรู้ขั้นแรกเริ่มของนาฏศิลป์จนถึงขั้นสูงเปิดสอนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-20.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ชมรมนาฏศิลป์-ดนตรีไทย โรงเรียนบ้านบางกะปิ มีความโดดเด่นด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ โรงเรียนฯ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจินตลีลาประเภทไทยสากล 2 ปีซ้อน จากนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครนักเรียนที่ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วงดนตรีไทยของโรงเรียนบ้านบางกะปิ เป็นวงดนตรีไทยขนาดใหญ่ มีเครื่องดนตรีไทยครบทุกประเภท โรงเรียนเปิดซ้อมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 น. และเวลา 15.00-17.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ที่อยู่ : ชมรมโขนและนาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2310 8296-98 โทรสาร 0 2310 8297

รถโดยสารประจำทาง : สาย 36ก, 95, 99, 126, 137, 150, 207, ปอ.22, ปอ.36ก, ปอ.126, ปอ.137, ปอ.150

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านบางกะปิ 93 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2733 7810

รถโดยสารประจำทาง : สาย 71, 96

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร