ศิลปะการแสดงเขตบางกอกใหญ่

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตบางกอกใหญ่ : คณะกระตั้วแทงเสือชุมชนวัดสังข์กระจาย
กระตั้วแทงเสือเป็นการแสดงของคนไทยสมัยโบราณ มีทำนองลีลาการร้องมาจากทางภาคใต้ และมีการร่ายรำที่อ่อนช้อยสวยงาม คณะกระตั้วแทงเสือชุมชนวัดสังข์กระจายซึ่งก่อตั้งมาประมาณกว่า 30 ปีมาแล้ว ได้ทำการดัดแปลง ประยุกต์ ท่าทางต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นจากเดิม สำหรับการลอกเลียนแบบตอนหนึ่งของเงาะป่าพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 เนื้อเรื่องเริ่มจากเมียของนายพรานแพ้ท้องอยากกินของแปลก นายพรานจึงไปล่าเนื้อของเสือมาให้ ทำให้เสือออกมาอาละวาด บ้องตันจึงได้ขออาสาไปปราบเจ้าเสือร้ายเอง โดยออกไปกับเมียและลูกคือเจ้าจุกกับเจ้าแกละ พอไปถึงกลางป่าก็พบกับเจ้าเสือร้ายจึงเกิดการต่อสู้กัน เกิดเป็นลีลาการต่อสู้ระหว่างนายพรานกับเสือ ตัวแสดงหลักคือ นายพรานหรือเรียกว่าบ้องตัน เมียนายพราน และลูก 2 คน เจ้าจุกกับเจ้าแกละ เสือจะเป็นเสือโคร่ง เสือขาว เสือดำ มีเครื่องดนตรีประกอบได้แก่ กลองตุ๊ก กลองชาตรี ฉิ่ง ฉาบ กรับ และฆ้องคู่  การแสดงของคณะฯ มีการแสดงที่ผาดโผนประกอบ เช่น การลอดบ่วงไฟ เล่นธูป เล่นเทียน ต่อตัว นอกจากนั้นยังมีการแสดงเชิดมังกร และกลองยาวอีกด้วย ผู้มาสมัครร่วมกิจกรรมคือเยาวชนในชุมชนใกล้เคียง การฝึกจะฝึกในช่วงเย็นของทุกวันตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป

ที่อยู่ : 163/1 ซอยวัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 0 2466 5990

รถโดยสารประจำทาง : สาย 7

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร