ศิลปะการแสดงเขตตลิ่งชัน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตตลิ่งชัน : การแสดงวงดนตรีไทย ตลาดน้ำตลิ่งชัน
วงดนตรีไทยตลาดน้ำตลิ่งชัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 เริ่มจากการรวมตัวกันของคนชอบดนตรีไทยซึ่งมาเล่นกันเป็นวง 3-4 คน ที่ตลาดน้ำเพื่อความบันเทิง ต่อมามีคนต่างถิ่นเข้ามาเยี่ยมชมตลาดน้ำจึงเกิดความสนใจเข้ามาร่วมบรรเลงด้วย ทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นถึง 60 คนในปัจจุบัน ที่มาของสมาชิกส่วนใหญ่มาจากชมรมผู้สูงอายุในท้องที่ต่าง ๆ เช่น ชมรมผู้สูงอายุดินแดง ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงบำรุงรักษ์ และชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัดอีกหลายแห่ง เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงได้รับการสนับสนุนจากนายสุนทร อ่อนจันทน์ และนายจำลอง บันเทิงศิลป์ วงที่บรรเลงส่วนมากเป็นวงเครื่องสายไทย ผู้ที่เข้ามาเที่ยงตลาดน้ำฯ สามารถร่วมบรรเลงหรือสมัครเรียนโดย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้วงดนตรีไทยยังรับซ่อมเครื่องดนตรี และเปิดสอนเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ พร้อมทั้งยังเป็นสื่อกลางให้กับผู้ที่ต้องการซื้อเครื่องดนตรีด้วยราคาย่อมเยาอีกด้วย เวลาแสดงดนตรี 10.00-17.00 น. ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่อยู่ : ตลาดน้ำตลิ่งชัน ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

รถโดยสารประจำทาง : สาย 79

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร